خطرات دیسک گردن

فتق دیسکوپاتی گردن یکی از علل شایع گردن درد در جوانان و میانسالان است. شدت این بیماری می تواند از خفیف تا شدید و حتی تهدید کننده زندگی باشد. مشکلات و خطرات دیسک گردن اگر به موقع توسط دکتر فوق تخصص دست و گردن تشخیص داده نشوند و درمان نشوند می‌توانند فرد را با خطرات دیسک گردن مانند فلج شدن و از کار افتادگی بازو و دست ها، آسیب دائم رشته های اعصاب قائده جمجمه ، مشکلات جدی در بلع و حرکات مری مواجه بکند. با ما همراه باشید، در ادامه با خطرات دیسک گردن بر اساس تجربیات دیسکوپاتی گردن آشنا خواهید شد.

خطرات دیسک گردن

ساختمان ديسکوپاتی گردن برای شناخت بهتر خطرات ديسک گردن

ستون فقرات گردنی از هفت مهره استخوانی تشکیل می‌شود. نقش اصلی ستون فقرات گردن این است که از وزن 5 کیلوگرمی سر و جمجمه ی فرد بالغ حمایت کند. ساختمان مهره ی اول و دوم گردن با سایر مهره ها فرق دارد و باعث می‌شود که ما بتوانیم سر و جمجمه ی خود راحول گردن حرکت دهیم.
دیسک ها ساختار های غضروفی بین مهره ها هستند که در گردن نقش ضربه گیر دارند و باعث می‌شوند که ستون فقرات و گردن به جلو و عقب و راست و چپ بتواند حرکت کند. مرکز دیسک، ژله مانند و نیمه جامد است و حلقه‌ فیبری دیسک نام دارد احاطه می‌شود.

 

منظور از مشکلات و خطرات ديسک گردن طبق تجربيات ديسکوپاتی گردن چيست؟

مشکلات دیسکوپاتی گردن انواع مختلفی دارد که این مشکلات عبارت اند از :

-فتق یا دیسک و بیرون زدگی گردن: یکی از موجبات کمر درد و گردن درد، بیرون زدگی های دیسک بین مهره ای است که معمولا در دیسک های کوچک گردن یا کمر اتفاق می افتد. این عارضه در اثر فشار بخش مرکزی ان به بخش بیرونی رخ می‌دهد و یا این فشار به کانال نخاعی برمی‌گردد و سبب می‌شود که فشار به اعصاب نخاعی وارد شود. فشار وارد شده به نخاع سبب بروز درد، ضعف و بی حسی می‌شود. که درمان های این عارضه به طور کلی به دو دسته ی درمان های جراحی و درمان های غیر جراحی طبقه بندی می‌شوند.

– پارگی دیسکوپاتی گردن : علامت دیسکوپاتی گردن حاد (پارگی دیسکوپاتی گردن) درد گردن، شانه و امتداد بازو همراه است. از علل ایجاد پارگی دیسکوپاتی گردن نیز می‌توان به افزایش سن، ضربه، بلند شدن و پیچ خوردن ناگهانی اشاره کرد. تشخیص این عارضه توسط پزشک و با انجام معاینات و بررسی شرح حال و ازمایشات تشخیصی انجام می‌شود.

-مشکلات مربوط به آسیب دیدگی دیسک : به طور کلی به دنبال ضربه، اسیب های ورزشی، تصادفات و افزایش سن اتفاق می‌افتد. نهایتا مشکلات و خطرات دیسک گردن هر چه که باشد باعث وارد اوردن فشار به رشته های عصبی خارج از نخاع می‌شود و نوروپاتی ها را ایجاد می‌کند و از طرفی باعث تنگ شدن فضای کانال نخاع گردنی می‌شود و تنگی کانال نخاع گردن را تشدید می‌کند و سبب بروز میلوپاتی محیطی می‌شود یعنی فشار روی نخاع و رشته های عصبی داخل کانال.

 

فتق ديسکوپاتی گردن و سردرد چگونه اتفاق می افتد؟

تصور می شود پاتوفیزیولوژی فتق دیسک ترکیبی از فشرده سازی مکانیکی عصب توسط هسته برآمده پالپوس و افزایش موضعی تورم باشد.
سیتوکین های موماتور نیروهای فشاری می تواند منجر به درجات مختلفی از آسیب ریز عروقی شود که می تواند از فشرده سازی خفیف ایجاد انسداد جریان وریدی که باعث احتقان و آدم می‌شود تا فشرده سازی شدید که می تواند منجر به ایسکمی شریانی شود متغیر باشد.
فتق مواد دیسک و تحریک عصبی ممکن است باعث تولید سایتوکین های التهابی شود که می تواند شامل اینترلوکین (IL)-1 و IL-6، ماده P، برادی کینین، فاکتور نکروز تومور آلفا و پروستاگلاندین ها باشد. حتی ممکن است کشش روی ریشه عصبی نقش دیگری در تولید مثل علائم داشته باشد.
مسیر حرکت عصب گردنی هنگام خروج از سوراخ عصبی، آن را مستعد کشش می‌کند، علاوه بر فشرده سازی ناشی از فتق. این ترتیب می‌تواند تا حدی توضیح دهد که چرا بیماران خاصی از ربوده شدن بازو تسکین می‌یابند، که احتمالاً میزان کشش تجربه‌شده عصب را کاهش می‌دهد.
فتق بیشتر در سمت خلفی رخ می دهد، جایی که حلقه فیبروزوس نازک تر است و فاقد حمایت ساختاری از رباط طولی خلفی است. با توجه به نزدیکی فتق به ریشه عصب گردنی عبوری، فتق که ریشه دهانه رحم را هنگام خروج فشرده می‌کند، می‌تواند منجر به رادیکولوپاتی در درماتوم مرتبط شود.
درد، محدودیت حرکتی و رادیکولوپاتی ناشی از فتق دیسک معمولاً طی شش هفته در اکثر بیماران خود به خود فروکش می کند. این به دلیل تحلیل آنزیمی یا فاگوسیتوز مواد دیسک اکسترود شده است. همچنین ممکن است تغییری در هیدراتاسیون مواد اکسترود شده یا کاهش ادم موضعی ایجاد شود که منجر به کاهش درد و بازیابی عملکرد می شود.
تقریباً در یک سوم بیماران، علامت دیسکوپاتی گردن حاد علی‌رغم مداخله غیرجراحی پایدار باقی خواهند ماند. اگر علائم دیسک گردن حاد بیش از شش هفته طول بکشد، احتمال بهبود علائم دیسک گردن حاد بدون نیاز به مداخله جراحی کمتر می شود.

علائم ديسک گردن حاد

دیسکوپاتی گردن هر علتی که داشته باشد باعث فشار و آسیب روی رشته های عصبی می‌شود و در مراحل ابتدایی فرد فقط درد گردن، درد بالای پشت، درد یک بازو و درد یک شانه دارد که گاهی باعث تیر کشیدن انگشتان می‌شود ومعمولا با گزگز و مور مور و احساس سوزن سوزن شدن و خواب رفتگی همراه است.
در مراحل اولیه با استراحت، توقف فعالیت های بالا تنه، مصرف داروی مسکن درد از بین می‌رود اما اگر پشت گوش انداخته شود در این مرحله باعث تشدید شرایط و ایجاد مشکلات و خطرات دیسک گردن می‌شود.

 

خطرات ديسک گردن چيست؟

خطرات دیسک گردن شامل فتق، بیرون زدگی و پارگی آسیب های تخریبی دیسکوپاتی گردن‌اند.
در موارد پیشرفته باعث آسیب های زیر می‌شود :

– آسیب دیدگی عروق حیاتی مجاور ستون فقرات گردنی: این آسیب ها به خصوص در افرادی که مشکلات دیسک پیشرفته ستون فقرات گردنی دارند، آرتروز های شدید مفاصل مهره های گردن دارند، پوکی استخوان دارند و به هر دلیل دیگری ستون فقرات گردنیشان پایدار است بیشتر شایع است از جمله آسیب های عروقی می‌توانیم به آسیب عروق خونرسان اصلی جمجمه و مغز یعنی سرخرگ های کاروتید اشاره کنیم که آسیب دیدگی این شریان‌ها می تواند مشکلات جدی را برای فرد به‌وجود بیاورد.

– تشدید تنگی کانال نخاعی: با ادامه آسیب دیدگی های ستون فقرات گردنی، تنگی کانال نخاعی گردن تشدید می شود یعنی مسیر حرکت نخاع با دیسک های تخریب شده، بیرون زده یا پاره شده تنگ تر می‌شود و فشار این بافت های اضافه غیر طبیعی در فضای محدود کانال نخاعی باعث می‌شود که نخاع و رشته های عصبی داخل کانال آسیب ببینند و به اصطلاح میلوپاتی گردنی ایجاد شوند. میلوپاتی‌های گردنی می‌توانند فرد را دچار عوارض خطرات دیسک گردن و جدی بکنند. میلوپاتی های گردنی می‌تواند حتی به توقف تنفسی، توقف فعالیت قلب و مرگ بیمار بی‌انجامد.

علائم دیسک گردن حاد زیر حتی اگر فقط یک موردشان نیز رخ دهد هشداری از وجود شرایط خطرات دیسک گردن بیمار است :

– اولین علائم دیسک گردن حاد وجود اختلالات جدی در حرکت دادن دست ها، ناتوانی پیشرونده و حتی فلج در دست یا بازو- اختلالال در هماهنگی و متعادل حرکت کردن دست ها
– تشدید دردهایی مانند برق گرفتگی یا شک الکتریکی که از گردن و بالای بازو آغاز شده و تا نوک انگشتان دست امتداد دارد و تعداد این حملات و شدت آنها با پیشرفت مشکلات و خطرات دیسک گردن افزایش می‌یابد و این دردها معمولا با خم شدن رو به جلو بیشتر می‌شود.
– ایجاد ضعف پیشرونده عضلات در هر جایی پایین گردن
– ایجاد بی حسی و تغییرات حسی پیشرونده در هرجایی پایین گردن
– آسیب دیدن رشته های عصبی مجاور ستون فقرات گردنی، رشته های عصبی ناحیه ی حلق، ایجاد اختلالات اساسی در بلع و اختلال در حرکات مری
– ایجاد سندروم هورنر

 

عوارض ناشی از مداخله جراحی

عوارض ناشی از جراحی های دیسک های گردن پیشرفته بر اساس تجربیات دیسکوپاتی گردن:
عفونت: در هر جراحی در هر قسمتی از بدن ممکن است عفونت رخ دهد و موضوع عمل آلوده شود. در عمل دیسک نیز ممکن است این اتفاق رخ دهد.
آسیب های مکرر حنجره، حنجره فوقانی و عصب هایپوگلاسال : آسیب دیدن اعصاب ناحیه کی از عوارضی است که ممکن است در عمل جراحی دیسک رخ دهد. این که چقدر احتمال دارد که اعصاب آسیب ببینند بستگی دارد که دیسک در کدام ناحیه درگیر شده باشد و چقدر اعصاب اطراف را تحت تاثیر قرار داده باشد.
آسیب مری : ممکن است لوله گواردش شما در این عمل آسیب ببیند.
آسیب های مهره ای و کاروتید : ممکن است در طول جراحی پزشک مجبور شود بخشی از دیسک را بردارد و یا به صورت اتفاقی بخشی از دیسک ممکن است در طی عمل آسیب ببیند.
دیسفاژی : ناتوانی و سختی در بلع ممکن است به دلیل ادم و یا دستکاری در ناحیه بعد از عمل رخ دهد که اکثر اوقات به صورت خود به خود رفع می شود.
سندرم هورنر : آسیب زنجیره سمپاتیک شما می‌تواند باعث این اتفاق شود.
به طور کلی این خطرات دیسک گردن طبق تجربیات دیسکوپاتی گردن در صورتی رخ می‌دهد که بیماری در مراحل پیشرفته باشد و یا شما نیاز به عمل های سخت و پیچیده داشته باشید. اگر شما در مراحل اولیه تحت درمان متخصص قرار بگیرید و اجازه پیشرفت بیماری را ندهید احتمالا این عوارض بسیار کاهش می یابد.

سخن پايانی

فتق دیسکوپاتی گردن یکی از مشکلات شایع امروزی است . علائم این بیماری به دلیل فشار دیسک به اعصاب پیرامون به وجود می آیند. عوارض دیسکوپاتی گردن از یک درد خفیف که با مسکن آرام می‌شود تا بی حسی و فلج اندام ها می تواند متفات باشد. اگر فتق دیسک در مراحل اولیه تشخیص داده نشود می‌تواند به شرایط خطرناک تهدید کننده ی حیات منجر شود که برای درمان ان جراح باید سراغ جراحی هایی برود که فرد را می‌تواند متوجه خطراتی بکند.
برای اینکه از خطرات دیسک گردن ذکر شده فوق در امان باشید، در مرحله اول به کلینیک تخصصی و فوق تخصصی ارتوپدی مراجعه کنید و از خدمات پزشکان متخصص و فوق تخصص با تجربه مرکز ما در مرحله تشخیص و درمان استفاده کنید. اگر در مراحل اولیه به پزشک مراجعه کنید درمان بهتری خواهید داشت و عوارض دیسک شما کاهش می یابد. برای درمان و مشورت می توانید از مشاوره پزشکان متخصصی که در مراکز ما حضور دارند استفاده کنید.

دیدگاه خود را بنویسید